Limba si comunicare
Nr.Crt.
Numele si prenumele cadrului didactic
Disciplina predata
1
Draghici Ion
Limba romana
2
Gheorghe Pavelescu Camelia Ioana
Limba romana
3
Gheorghe Pavelescu Camelia Ioana
Limba engleza
4
Pavel Rodica
Limba engleza
5
Draghici Elena
Limba franceza
  Suntem scoala in care inveti sa ai succes!
Liceul Tehnologic Oras Baile Govora
Site-ul oficial al Liceului Tehnologic Oras Baile Govora